WXP
Appendix

SYNOP Data Format (FM-12)

Surface Synoptic Observations

Table of Contents


Syntax

IIiii or IIIII YYGGi 99LLL QLLLL
iihVV Nddff 00fff 1sTTT 2sTTT 3PPPP 4PPPP 5appp 6RRRt 7wwWW 8NCCC 9GGgg
222Dv 0sTTT 1PPHH 2PPHH 3dddd 4PPHH 5PPHH 6IEER 70HHH 8aTTT
333 0.... 1sTTT 2sTTT 3Ejjj 4Esss 5jjjj jjjjj 6RRRt 7RRRR 8Nchh 9SSss


000 Group - Identification and Location


111 Group - Land Observations


222 Group - Sea Surface Observations


333 Group - Special / Climatological Data